ATRIBUTII

Link-uri utile:
Anunturi!

Modificare Cuantum Alocatia de Stat

Informare

Concurs 22.07.2015

Refacere fatada cladire si reparare terasa circulabila

Invitatie de participare achizitie publica

Anunt date cu caracter personal

Comunicat de presa proiect Fondul Bilateral

Comunicat recuperare debite

Comunicat privind scutire la plata/restituire debite ICC/stimulent/stimulent de insertie

Informatii utile indemnizatie crestere copil si stimulent
Ajutor incalzire 2013-2014
Precizari
Cerere
Lista bunuri care exclud acordarea ajutorului incalzire

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor

Subventii legea 34/1998

Debitori negasiti la domiciliu

Informare modificari legislative - 17.08

Raport de activitate - 2011

Raport de activitate - 08.08

Liste debitori 30.06.2011 - 15.07
Alocatie de stat
Ajutor incalzire cu gaze
Ajutor energie termica
Alocatie sprijin familie
Ajutor social
Alocatie de plasament
Alocatie monoparentala
Alocatie complementara

Noile prevederi de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului - 10.12
Cuantum indemnizatie - 06.09
Rezultate finale concurs - 23.08
Rezultate proba scrisa - 19.08
Bibliografie concurs - 16.08 14:00
Salarii angajati - 12.08
Comunicat de presa - 22.03
Raport conferinta de presa - 18.03
Primaria Constanta
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Fii informat
Legislatie lucratori migranti

 

Plati efectuate
Home
Hobby
Pictures
Contacte
Legislatie
Intrebari
- A.J.P.I.S. Constanta -
PREZENTARE

În 2007, prin O.U.G. nr. 116 s-a aprobat înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Prestaţii Sociale ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică în
subordinea Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale.

A.J.P.S. Constanta funcţionează în subordinea A.N.P.S. ca
serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, finanţată
de la bugetul de stat, începând cu data de 01.11.2008.

CONDUCERE

Director executiv:
Marin Ţopai
În domeniul financiar:

a) aplică legislaţia privind acordarea şi plata prestaţiilor sociale, precum şi a programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale derulate de
acestea;
b) fundamentează şi propune Agenţiei proiectul bugetului de funcţionare, bugetului pentru plata prestaţiilor sociale, precum şi proiectul bugetului
pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;
c) propun Agenţiei indicatorii de fundamentare ai bugetului pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru implementarea programelor de finanţare în
domeniul asistenţei sociale;
d) administrează bugetul de funcţionare, bugetul pentru plata prestaţiilor sociale, precum şi bugetul pentru implementarea programelor de
finanţare în domeniul asistenţei sociale;
e) realizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat;
f) asigură utilizarea eficientă a tuturor fondurilor pe care le administrează;
g) elaborează, implementează şi cofinanţează programe de activitate proprii şi acţiuni specifice privind domeniul său de activitate;
h) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestaţii sociale;
i) stabilesc dreptul la prestaţii sociale şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
j) identifică situaţiile în care s-au efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor;
k) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;
l) elaborează programe de investiţii anuale.

În domeniul organizatoric:

a) gestionează bunurile din domeniul public sau privat pe care le are în proprietate şi/ sau în folosinţă, după caz;
b) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel teritorial, în conformitate cu planul stabilit de Agenţie în
domeniu;
c) verifică respectarea obligaţiilor prevăzute în convenţiile sau în contractele încheiate potrivit legii;
d) asigură îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor locale.


În domeniul reprezentării:

a) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;
În domeniul sistemului de informaţii:

a) utilizează sistemul de informaţii conform cu instrucţiunile şi instrumentele de gestiune a informaţiei, stabilite de Agenţie;
b) asigură funcţionarea, mentenanţa, actualizarea şi utilizarea în bune condiţii a ansamblului de resurse, componente şi programe care
constituie sistemul de informaţii;
c) asigură gestiunea bazelor de date referitoare la sistemul de informaţii privind prestaţiile sociale la nivel teritorial;
d) actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi prestaţiile sociale acordate;
e) asigură caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi beneficiarilor de prestaţii sociale.


Declaratii de avere ale salariatilor
Declaratii de interese ale salariatilor

Cod de conduita
2019-12-15 12:49:31